Handla fran oss

Handla från oss

 Enkelhet och tillgänglighet! Det är så vi vill uppfattas av dig som vill köpa våra produkter. Eftersom vi är specialiserade på att sälja våra produkter till offentlig miljö, arbetar vi idag uteslutande via professionella inredningsåterförsäljare. Om du är företagare eller privatkonsument är du naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till oss också. Vi kommer att hjälpa dig med vår personliga service och se till att du får all information du behöver för att ta ett beslut. Vill du sedan handla en eller flera produkter från Basic Collection så hjälper vi till att sätta upp affären med någon av våra duktiga återförsäljare runt om i Sverige.

Så blir du återförsäljare

Om du driver yrkesmässig försäljning av möbler och vänder dig till företag, offentlig miljö eller privatmarknad för möbler kan du kontakta oss på Basic Collection. Vi ser då över förutsättningarna för ett samarbete och gör en utvärdering. Tillsammans med dig skapar vi en plan för hur du kan bli framgångsrik med våra produkter. Vi utbildar dig både på vårt sortiment och generella kunskap om du önskar och vill. Du får också tillgång till all tillgänglig säljdokumentation du behöver. När du fått ett kundnummer från oss är det bara att börja sälja.

Leveranser

När du beställt varor från Basic Collection kommer vi att välja leveranssätt och transportör beroende på en rad faktorer som t.ex. leveransort, volym, typ av produkt etc. Självklart kan du beställa från oss och få varorna levererade med ditt eget transportavtal. Vi levererar med villkoret Ex Works, Tranås, vilket innebär att risken för skador under transporten ligger på köparen. Kostnader för transporten kommer däremot på din faktura. Vill du veta transportkostnaden i förväg kontaktar du oss och ber om den uppgiften.

Våra produkter levereras i högkvalitativa well-emballage för att produkten ska skyddas på bästa sätt under transporten. I många fall levereras fler produkter i samma emballage för att på det sättet minska kostnaden och miljöpåverkan av transporten. Vi är anslutna till FTI-systemet (Förpacknings och tidningsinsamlingen) som har till uppgift att säkerställa återvinning av förpackningsmaterial och tidningar.

Leveranstider – Vår målsättning är 3 arbetsdagar på lagerprodukter och 1-2 veckor på beställningsprodukter. För helklädda produkter tillkommer 1-2 veckors leveranstid.

l

Försäljningsvillkor

Basic Collection tillämpar villkor enligt allmänna bestämmelser NL17 med tillägg av följande generella försäljningsvillkor. Nedan angivna punkter ska tolkas som tillägg och ersättning med företräde före bestämmelse i allmänna avtalet NL17.

Som skriftligt avtal ska gälla det senast överlämnade ordererkännande som säljare och köpare fått del av via normalt förekommande kommunikationsvägar (företrädesvis e-post) om inte annat tydligt framgår som överenskommet av efterföljande kommunikation mellan säljare och köpare. Beställning är ej att betrakta som gällande skriftligt avtal.

Leveransvillkor
Ex Works, Tranås (Incoterms 2020). Detta innebär att köparen står för risk och kostnad under transporten. Köparen bör teckna försäkring för godset. Har kunden inte angivit ett eget transportavtal kommer godset att levereras på vårt avtal och transportkostnad att debiteras på faktura. Kostnader för ev. fraktemballage tillkommer. För leverans till privatperson eller leverans med telefonavisering och/eller tidsstyrning tillkommer extra kostnad.

Transportskador
Kontrollera godset vid ankomst före lossning. Synliga skador skall anmärkas på fraktsedeln vid mottagandet och kontrasigneras av chaufför. Anmäl alltid transportskador till säljaren och till transportören eller dennes ombud. Om godset inte varit möjligt att kontrollera pga t.ex. stora volymer skall fraktsedeln märkas med ”Okontrollerad leverans” och kontrasigneras av chaufför. För att kunna göra en anmälan om dold transportskada krävs att du öppnar förpackningen och kontrollerar produkten inom 7 dagar från leverans. Vid transportskador uppkomna med Schenker skall anmälan göras till närmaste Schenkerkontor, se www.schenker.se

Leveranstider
Leveranstider angivna i orderdokumentation är beräknade leveranstider från säljaren. Säljaren är inte skyldig att ersätta förluster eller merkostnader som uppstått till följd av försenad leverans om inte detta särskilt avtalats och framgår av orderdokumentation. Försenad leverans berättigar ej heller till annullering av order med hänsyn till att produkt framställs efter köparens specifikation. Säljaren förbehåller rätten att delleverera order utan föregående meddelande.

Ändring/Avbeställning
Vid ändring eller överenskommen avbeställning debiteras havda kostnader. Säljaren äger rätt att neka avbeställning om beställda varor börjat produceras.

Betalningsvillkor
30 dagar netto om inte annat framgår av orderdokumentation. Säljaren förbehåller sig rätten att efter kreditprövning tillämpa andra betalningsvillkor. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodag.

l

Garanti

Produkterna omfattas av 7 års produktgaranti. Slitagedelar eller fel uppkomna genom överdrivet slitage eller felaktig användning omfattas inte av garantin. Tillhandahållna produkter är avsedda för användning som möbel i offentlig miljö i enlighet med sin produktkaraktär. En stol ska användas som stol, en klädhängare som klädhängare etc. All användning på ej avsett sätt medför att garantin inte gäller.

Reklamationer
Reklamation av produkter skall göras inom 10 dagar efter upptäckt. Säljaren åtar sig ej att ersätta förluster eller merkostnader som uppstått till följd av reklamationer i enlighet med allmänna avtalet NL17. Säljaren äger rätt att bestämma var och på vilket sätt en reklamation ska åtgärdas.
Anmälan av reklamation ska göras direkt till Basic Collection, 0140-440100 eller info@basiccollection.se

Retur av gods
Retur av gods får ej ske utan tidigare överenskommelse. För snabb och korrekt behandling av returer och reklamationer skall returhandling erhållas från säljaren. I de fall returen skall ske på säljarens bekostnad skall av säljaren anvisad speditör användas. Returer skall ske inom 20 dagar från mottagande av gods.

Returadress: Basic Collection, Fraktgatan 2, 57341 Tranås

Produktförändringar
Vi förbehåller oss rätten att göra produktförändringar utan föregående meddelande.

Priser
Samtliga priser anges i SEK, exklusive mervärdesskatt. Priser gäller tills vidare. Kontakta säljaren för information gällande prislista eller priser.

Expeditionsavgift
För order understigande 1000 SEK tillkommer expeditionsavgift 200 SEK.