Kundsupport

Kundsupport

Hos oss på Basic Collection är kunden alltid i centrum. Vi arbetar med den personliga servicen som ledstjärna. Därför har vi vad vi kallar en “one-point-entry” där du först får kontakt med vår säljavdelning som säkerställer att du som kund får den hjälp du behöver. Om det behövs specialisthjälp har vi en hel organisation av specialister att koppla in på just ditt ärende.

Välkommen att höra av dig till oss!

w

Kundtjänst

Vår kundsupport har öppet måndag – fredag klockan 08.00 – 16.00.
Avvikelser kan förekomma.

Telefon: 0140-440 100
E-post: info@basiccollection.se

Kontakt

Försäljningsrepresentant och affärsområdesansvarig, Fredrik Andlöw.

Telefon:
070-868 85 75
E-post: fredrik.andlow@basiccollection.se

J

Retur av gods

Retur av gods får ej ske utan tidigare överenskommelse. För snabb och korrekt behandling av returer och reklamationer skall returhandling erhållas från säljaren. I de fall returen skall ske på säljarens bekostnad skall av säljaren anvisad speditör användas. Returer skall ske inom 20 dagar från mottagande av gods.

Returadress: Basic Collection, Fraktgatan 2, 57341 Tranås

Reklamationer

Reklamation av produkter skall göras inom 10 dagar efter upptäckt. Säljaren åtar sig ej att ersätta förluster eller merkostnader som uppstått till följd av reklamationer i enlighet med allmänna avtalet NL17. Säljaren äger rätt att bestämma var och på vilket sätt en reklamation ska åtgärdas.
Anmälan av reklamation ska göras direkt till Basic Collection.

Telefon: 0140-440100
E-post: info@basiccollection.se